De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders vanThuisvester.nl in degemeente Geertruidenberg.

Vergadering


Geertruidenberg, 17-05-2023


Geachte Huurders,


Hierbij nodigen wij u (alle Huurders in de Gemeente Geertruidenberg) uit voor een ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 28 juni a.s. in Zalencentrum Boelaars in Zaal Touwslager, Keizersdijk 48, 4941 GG te Raamsdonksveer. De vergadering vangt aan om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur met ontvangst van koffie of thee en iets lekkers.


AGENDA

 1. Opening/mededelingen
 2. Statutenwijziging
 3. Presentatie Thuisvester
 4. Verslag vorige vergadering staat onderaan deze pagina.
 5. Jaaroverzicht 2022
 6. Financiën
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
 9. Bestuursverkiezing aftredend/herkiesbaar
  1. Herkiesbaar: Bert van Ham, voorzitter, Jos Roelands, penningmeester.
  2. Verkiesbaar a.i. John Colfoort
  3. Kandidaten kunnen zich tot een week voor de ALV verkiesbaar stellen met een bijlage van een CV en handtekening van vijf leden.
 10. v.t.t.k./Rondvraag.


Het bestuur nodigt u uit om na sluiting van de vergadering gezamenlijk nog een glaasje te drinken. In verband met de beschikbare ruimte wil het bestuur graag inzicht hebben in de aanwezigheid van het aantal leden. Wilt u zich daarom tijdig opgeven.

Dit kan per E-mail:info@hvgeertruidenberg.nlof per telefoon 06 – 80146961 UITERLIJK 14.06 a.s.


Graag rekenen wij op uw komst.


Namens het bestuur Huurdersvereniging Geertruidenberg (HvG),

Ans van Hal-Luijten, secretaris

Notulen

Hieronder kunt u de notulen van eerdere vergaderingen downloaden als een PDF bestand:


Notulen van de vergadering op 20 september 2022