De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders vanThuisvester.nl in degemeente Geertruidenberg.

Mededelingen

Huurwoningen gestegen in waarde

Geplaatst op: 30-11-2023

De gemiddelde WOZ-waarde van huurwoningen is met bijna 3% gestegen afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit kan invloed hebben op de huurprijs van sociale huurwoningen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-beschikking klopt.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. Je gemeente moet je in de eerste acht weken van het kalenderjaar informeren over de nieuwe WOZ-waarde van je woning. De post die je daarover krijgt heet een ‘WOZ-beschikking’.

Woningwaarde bepaalt maximale huurprijs

Als huurder van een sociale huurwoning heb je er belang bij te weten wat de WOZ-waarde is van je woning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Vind je de WOZ-waarde te hoog? Dan kun je bezwaar maken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van je bezwaar wordt verlaagd, gaat ook de maximaal toegestane huurprijs omlaag.

Hulp bij bezwaar maken

De Woonbond raadt alle huurders van sociale huurwoningen aan om de WOZ-beschikking goed te controleren. In in januari of februari stuurt de gemeente deze toe. Is de WOZ-waarde inderdaad te hoog? Maak dan bezwaar tegen de WOZ-beschikking. De Woonbond heeft een gratis modelbrief die je kunt gebruiken voor je bezwaar.

Bron: Woonbond.

 


Informatiepunt Digitale Overheid in de bieb

Geplaatst op: 30-11-2023

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bieb kunnen mensen gratis terecht als ze vragen hebben of hulp nodig hebben bij het gebruik van de digitale overheid.

Bijvoorbeeld bij het gebruik van DigiD, vragen over toeslagen, brieven van de Belastingdienst maar ook als mensen hulp nodig hebben bij het gebruik van de app van Klik voor Wonen, of het inschrijven als woningzoekende.

Kortom: Vragen over alle digitale regeldingen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, maar voor heel veel mensen ook ontzettend lastig.

Elke maandag is er van 13:00 tot 15:00 een gratis inloopspreekuur in de bibliotheek in Raamsdonksveer. Een afspraak maken is niet nodig, en ook hoeven mensen geen lid te zijn van de bieb. De cursussen worden in kleine groepjes gegeven.

Naast het spreekuur kan iedereen ook in de bieb terecht voor korte digitale cursussen en workshops. In deze cursussen leer je beter omgaan met DigiD, de computer, mobiele telefoon of internet.

Meer informatie is te vinden op: www.theek5.nl/ido

 


Zorgtoeslag

Geplaatst op: 15-03-2023


ONBEKEND MET TOESLAGEN, SENIOR LAAT GELD LIGGEN
Liefst een op de drie ouderen weet niet dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag flink is verhoogd en dat ze er dus mogelijk recht op hebben.
Dat blijkt uit een peiling onder zo'n 5400 65plussers door ouderenbond ANBO.
De bruto inkomensgrens voor zorgtoeslag is voor een alleenstaande verhoogd van bijna € 32.000 naar ruim € 38.000 en voor stellen van een kleine €41.000 naar € 48.000.
Wie recht heeft op deze toeslag moet hem zelf aanvragen.
Bron: de Telegraaf.


Huurverlaging

Geplaatst op: 04-03-2023


Wet die huurverlaging regelt in werking

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking.
Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.
Meestal stelt verhuurder de huurverlaging voor
De meeste huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. Om huurders die recht hebben op de huurverlaging op te sporen vragen verhuurders om inkomensindicaties bij de Belastingdienst.
Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig
Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huurverlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet weet dat het huishouden een laag inkomen heeft. Het gaat dan om:
• Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
• Huurders van woonwagens
Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december 2024. De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huurprijs boven de € 575.
Huurverlaging jaar eerder dan gepland
In juni 2022 maakten het Ministerie, Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) en de Woonbond ‘Nationale Prestatieafspraken’. Daarin werd o.a. deze huurverlaging afgesproken, die zou ingaan in 2024. Nadien hebben Aedes en Woonbond een eerdere ingangsdatum kunnen afspreken met het kabinet.


Huurverhoging

11 januari 2023


Niet langer inflatievolgende huurverhoging
11 januari 2023


De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen.
In 2022 was de inflatie historisch hoog. Mede onder druk van de Woonbond is de regering afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie. Anders zouden er per 1 juli huurstijgingen volgen van ruim 11%.
Huurverhoging volgt gemiddelde loonstijging
Het nieuwe beleid is dat de jaarlijkse huurverhoging de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar volgt. In 2022 was er een gemiddelde loonstijging van 3,1%.
Sociale huur
Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan mag de huur per 1 juli 2023 met maximaal 3,1% omhoog. Tenzij je een lage huur hebt of een relatief hoog inkomen. Bij een huur die lager is dan €300 per maand mag de huur met maximaal 25 euro stijgen. Bij een relatief hoog inkomen is dit maximaal 50 of 100 euro per maand.
Voor corporaties geldt dat de gemiddelde huurverhoging van hun sociale huurwoningen (de huursom) niet hoger mag zijn dan 2,6%.
Vrijesectorhuur
Huur je een woning met een geliberaliseerde huurprijs? Dan mag je huur met maximaal 4,1% omhoog. Voor de vrije sector heeft de overheid bepaald dat de jaarlijkse huurstijging 1% bóven de gemiddelde loonstijging mag liggen.
Huurverlaging voor specifieke groep corporatiehuurders
Een specifieke groep sociale huurders van woningcorporaties krijgt per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Het gaat om sociale huurders met een laag inkomen én een huur boven de €575.
https://www.woonbond.nl/wat-kost-huren-2023-0#krijg-ik-eenmalige-huurverlaging
bron: Woonbond