De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders van Thuisvester.nl in de gemeente Geertruidenberg

MededelingenOnjuiste berichtgeving Thuisvester omtrent de Huurverhogingen.


Geplaatst op: 12-05-2020

Huurdersvereniging Geertruidenberg  is verontwaardigd!

Bij wooncorporatie Thuisvester zijn er vier Huurdersorganisaties. Te weten:
Huurdersvereniging Rucphen, Huurdersvereniging Zundert, Huurdersvereniging Oosterhout en Huurdersvereniging Geertruidenberg.
Het is een wettelijk gegeven, dat de corporatie een advies vraagt over de door haar voorgestelde huurverhoging, hetgeen ook keurig gebeurd is.
Met uitzondering van Huurdersvereniging Geertruidenberg waren de andere Huurdersverenigingen het met het voorstel van Thuisvester een huurverhoging en afspraken voor een periode van drie jaar eens.
Huurdersvereniging Geertruidenberg had andere adviezen in gedachten en verwoordde dit als volgt naar Directeur Hobbelen van Thuisvester:
In uw schrijven gaat u uit van individuele huurders die op allerlei zaken een beroep kunnen/mogen doen.
Dat betekent, dat er sprake is van een beleid voor alleen probleemgevallen die zich zelf persoonlijk bij Thuisvester aanmelden. Het siert Thuisvester als dit een totaal beleid wordt, want het idee erachter is prima. 

Er wordt slechts één keer summier gesproken over “deze crisistijd” . Het woord Corona wordt niet eens genoemd, terwijl de hele wereld kreunt en steunt onder deze virus-ellende en dat zeker ook in Nederland.  En natuurlijk getuigd het van gezond beleid als, zoals in de mail van Thuisvester vernoemd, dat een goede financiële positie om “de mogelijkheden tot investeren in nieuwbouw overeind te houden “. Maar, kan dat en/of mag , moet dat, in een tijd waarin onze regering miljarden vrij maakt om de strijd tegen de Corona-ellende aan te pakken.
Wij zijn van mening om vooralsnog een pas op de plaats te maken, zoals dat in het gehele land van toepassing is, op alle mogelijke gebieden met vele daaraan gekoppelde problemen.
Om reden, dat wij als Huurdersvereniging er vóór de Huurders Geertruidenberg:
Bevriezing van de huren gedurende de gehele Corona-periode.
Daarna stellen we voor de huurverhogingslijn weer op te pakken, waarbij wij adviseren om een huurverhoging van maximaal 2 % toe te passen.

In onze optiek dienen het (concept) Persbericht en de huuraanzegging dus aangepast te worden.

Hierop heeft Thuisvester geantwoord, begrip te hebben voor onze standpunten. Maar de meerderheid van de overige bovenvermelde drie Huurdersverenigingen de doorslag geeft en men door gaat met het voorgelegde voorstel.

Overigens zijn er nogal wat corporaties die vanwege Corona de jaarlijkse huurverhogingen uit te stellen zoals, Wooncompagnie. Woonstichting Den Helder, HW Wonen, De Goede Woning, Woonwensen, Ons Huis, Woonbedrijf ieder 1, Rentree, Veluwonen, De Marken en Delta Wonen. Ca. 40 % van alle Woningcorporaties heeft dezelfde mening als Huurdersverenging Geertruidenberg evenals een aantal Politieke Partijen.

Wat echter als een donderslag binnen kwam bij Huurdersvereniging Geertruidenberg was, dat de Huurders in de eerste de beste zin van hun huurverhogingsbrief konden lezen:

Thuisvester heeft met huurdersorganisaties meerjarige afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging. Hiermee de suggestie wekkend, dat Huurdersvereniging Geertruidenberg het daar óók mee eens is. En dat is beslist onjuist.

Daarnaast heeft Thuisvester ook in diverse Media deze suggestie gewekt.

Dit heeft de Huurdersvereniging Geertruidenberg erg veel pijn gedaan. Want het moge duidelijk zijn:.

De Huurdersvereniging Geertruidenberg is er voor alle Huurders uit onze Gemeente.

Voor vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Bert van Ham.

Omdat wij door Corona geen Algemene Leden Vergadering kunnen houden heeft het Bestuur er voor gekozen via de Pers te communiceren met de Huurders.

Geertruidenberg,

 

Namens Huurdersvereniging Geertruidenberg,

Bert van Ham

Voorzitter.