De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders van Thuisvester.nl in de gemeente Geertruidenberg

MededelingenHuurdersvereniging Geertruidenberg bestaat 40 jaar


Geplaatst op: 07-09-2020

40-Jarig jubileum Huurdersvereniging Geertruidenberg

Op 8 september 2020 bestaat de Huurdersvereniging Geertruidenberg 40 jaar.
De Huurdersvereniging (08-09-1980) is opgericht als aanspreekpunt voor huurders van Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Deze groeide uit tot zo’n 2500 leden verspreid over West Brabant.
De eerste voorzitter was Cees de Vries onder wiens leiding het eerste “werkplan” werd gemaakt. Hierin werd onder meer afgesproken dat de contributie voor de leden vijf gulden per jaar werd.
In eerste jaren toen de “tv-harken” van de daken moesten en de kabel TV zijn intrede deed, gingen de huurwoningen van de toenmalige Gemeente Geertruidenberg over naar woningcorporatie WSG.

Tussen WSG en de Huurdersvereniging (HvG) ontstonden goede contacten en werd HvG “gehoord”.
In 1997 traden bestuursleden van de toenmalige huurdersvereniging Volksbelang toe tot HvG om samen op te trekken. Een huwelijk dat slechts twee jaar duurde omdat een stroming binnen Volksbelang de samenwerking niet meer zag zitten.
In 1998 werd een mooie kantoorruimte gehuurd van het toenmalige RK kerkbestuur. In 2002 werd er met WSG een overeenstemming bereikt voor het toekennen van een jaarlijkse subsidie. In deze periode had de vereniging 660 (betalende) leden.
Door de uitbreidingsdrang van WSG kwamen er veel woningen bij tot in Roosendaal e.o. toe.
Bij het 25 jarig (in 2005) bestaan, bestond het toenmalige bestuur uit vier personen te weten Wim Avontuur, Cees de Been, Nico van den Bent en Jos Roelands.

Ook destijds hadden de verenigingen moeite om bekwame bestuurders aan te trekken en werd een vijfde bestuurslid node gemist, mede ook door de expansiedrift en grote uitbreidingen van WSG.
In 2007 kwam er eindelijk versterking met een vijfde bestuurslid in de persoon Bert van Ham. Hij nam de functie van secretaris in.
Binnen enkele jaren gaf Cees de Been aan te stoppen als bestuurslid.
Daar bleef het niet bij want ook voorzitter van de Bent nam afscheid.
Inmiddels werd oud wethouder van Geertruidenberg Antoon van den Enden aangetrokken als secretaris en werd Bert van Ham de nieuwe voorzitter.
Het aantal huurders steeg door de jaren gestaag tot zo’n 3500 (incl. intramurale zorg).

De werkzaamheden namen ook behoorlijk toe voor de bestuurders van een Woningcorporatie. Cursussen (meestal van en via de Woonbond) en assistentie van de Woonbond bracht de Huurdersvereniging op een hoger kennisniveau. En dat was dan weer goed bruikbaar voor de gesprekken met de woningcorporatie en onder meer de Gemeente.
In en na 2014 (juist na hun herverkiezing) ging het bestuur er eens extra voor zitten, wat tot gevolg had dat er een speerpuntenplan kwam. Dit bestond uit:
# ondanks het versnipperde gebied nog meer contact onderhouden met de Bewonerscie’s
# gezien de situatie waarin WSG verkeerd een nog kritischer houding, onder andere vanwege de (extreme) huurverhogingen, overigens, voor zover mogelijk niet minder positief.
# deelname aan de actie Huuralarm in den Haag op het Buitenhof voor een delegatie van de eerste kamer. Voorts gesprekken met Radio 1 en verschillende regionale bladen.

Doordat de positie van WSG alsmaar slechter werd, werd het besturen door vrijwilligers van een Huurdersvereniging niet simpeler en veel minder aantrekkelijk ook niet ondanks of dankzij diverse TV interviews in het programma “Onder Ons” van omroep Brabant.
Toen kwam uiteindelijk de oplossing voor het opsplitsen van WSG, waarbij het overgrote deel van de huurders onder het beheer van Thuisvester kwam.
Zodoende viel ons medebestuurslid Wim Avontuur en, de inmiddels sinds kort ons vijfde lid Hans van de Berg af, omdat zij niet meer tot de huurders van Thuisvester behoorden.

De overgebleven leden van HvG, Antoon van den Enden, Bert van Ham en Jos Roelands bleven a.i. in functie voor de leden in Geertruidenberg. Bij de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering zijn daar twee extra leden bij stemming aan toegevoegd. En eindelijk is het gelukt twee dames te kunnen begroeten in het bestuur. Te weten Ans van Hal-Luijten en Tosca Teulings.
De huidige Huurdersvereniging Geertruidenberg wordt dus bestuurd door het vijftal:
Bert van Ham – Voorzitter; Antoon van den Enden – Secretaris; Jos Roelands Penningmeester; Ans van Hal-Luijten - bestuurslid plv. secretaris; Tosca Teulings – bestuurslid plv. penningmeester.

In het vaandel van de huidige HvG staan de volgende speerpunten bovenaan:
1. Betaalbare woningen.
2. Goed onderhoud.
3. Prettig wonen.
4. Een goede relatie met Thuisvester.

De Huurdersvereniging is onlangs moeten verhuizen en heeft momenteel onderdak op de Markt 38 te Geertruidenberg.
Op onze website kun je alle informatie vinden die je nodig hebt.
Wij zijn ten alle tijde bereikbaar. Bel naar: Bert van Ham, 06-12365612
Voorts blijven wij zoeken naar kandidaten voor een bestuursfunctie.
Interesse? Bel naar bovenstaand nummer.