De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders van Thuisvester.nl in de gemeente Geertruidenberg

MededelingenAlgemene Ledenvergadering


Geplaatst op: 12-05-2023

Geertruidenberg, 17-05-2023               

Geachte Huurders,                                              
Hierbij nodigen wij u (alle Huurders in de Gemeente Geertruidenberg) uit voor een   

                 ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 28 juni a.s. in  Zalencentrum Boelaars in Zaal Touwslager, Keizersdijk 48, 4941 GG te Raamsdonksveer.
De vergadering vangt aan om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur met ontvangst van koffie of thee en iets lekkers.

 

AGENDA

 1. Opening/mededelingen
 2. Statutenwijziging
 3. Presentatie Thuisvester
 4. Verslag vorige vergadering d.d. 21.09.2022.  Staat op deze website op de pagina "vergaderingen".
 5. Jaaroverzicht 2022
 6. Financiën
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
 9. Bestuursverkiezing aftredend/herkiesbaar
  1. Herkiesbaar: Bert van Ham, voorzitter, Jos Roelands, penningmeester.
  2. Verkiesbaar a.i. John Colfoort
  3. Kandidaten kunnen zich tot een week voor de ALV verkiesbaar stellen met een bijlage van een CV en handtekening van vijf leden.

10.  W.v.t.t.k./Rondvraag.

Het bestuur nodigt u uit om na sluiting van de vergadering gezamenlijk nog een glaasje te drinken. In verband met de beschikbare ruimte wil het bestuur graag inzicht hebben in de aanwezigheid van het aantal leden. Wilt u zich daarom tijdig opgeven.

Dit kan per E-mail: info@hvgeertruidenberg.nl of per telefoon 06 – 80146961 UITERLIJK 14.06 a.s.

Graag rekenen wij op uw komst.

Namens het bestuur Huurdersvereniging Geertruidenberg (HvG),

Ans van Hal-Luijten, secretaris